Slide background

PORADŇA

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých (ŠPM)

1. Čo je štátny príspevok a kedy ho dostanete ?

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých (resp. štátnou dotáciou, bonifikáciou) je určená ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov, pričom príspevok sa poskytuje len na prvých 5 rokov splácania, za podmienky, že politici schvália potrebné financie v štátnom rozpočte aj na nasledujúci kalendárny rok.

Štátny príspevok dostanete:

  • Ak dosahujete príjem maximálne 1,3 -násobkom priemernej mzdy v národnom hospodárstve (za dva kvartály spätne od kvartálu, v ktorom podal klient žiadosť o hypotekárny úver), ktorú zverejňuje štatistický úrad. Do tejto hranice sa však posudzuje dosahovaný hrubý príjem vždy za predchádzajúci kalendárny rok, teda za rok 2016. Od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 môže byť maximálny - priemerný hrubý mesačný príjem za rok 2016 vo výške 1 287 € (pre dvoch žiadateľov - napr. manželia alebo partneri spolu 2 574 €)
  • Najviac však zo sumy 50-tisíc € a zároveň maximálne do výšky 70% hodnoty nehnuteľnosti. V prípade, že čerpáte hypotéku 80-tisíc €, tak zvyšných 30-tisíc € dostanete za štandardnú sadzbu bez zľavy.
  • V podobe zníženia úrokovej sadzby o 3 % - „ak“ štát poskytne zľavu 2%, tak aj banka poskytne zľavu 1%.
  • Ak je účelom hypotekárneho úveru nadobudnutie, výstavba, zmena a údržba tuzemských nehnuteľností.

Ak bude hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých splatená skôr ako za 4 roky, klient je povinný štátny príspevok vrátiť.

2. V ktorej banke čerpať hypotéku pre mladých ?

Často kladená otázka zo strany klientov pre sprostredkovateľov znie:

„Ktorá banka je dnes najvýhodnejšia ? Ktorá banka mi poskytne najlepšie podmienky ?“ Odpovedí je mnoho v závislosti od znalostí finančného sprostredkovateľa.

Pravdu o splácaní hypotéky so ŠPM zistíme jednoducho, porovnaním zostatku istiny hypotéky po 5 rokoch splácania, avšak pri rovnakých parametroch hypotéky – výška úveru, úroková sadzby a doba fixácie úveru. Zostatok istiny vo veľkej miere závisí od uplatneného spôsobu započítavania sumy štátneho príspevku.

Existujú 3 spôsoby:

Porovnávame nasledovné parametre - Hypotéka 50 000 €, úrok 3,05 %, fix 5 rokov.

Spôsob A – Priame pripisovania štátneho príspevku ihneď znižuje úrokovú sadzbu o 3 % (2% štát a 1% banka) pri určovaní splátky hypotéky, ktorú si banka stiahne z vášho účtu. Príklad: Od banky dostanete úrokovú sadzbu 3,05 %, po zohľadnení štátneho príspevku 3% platíte úrok z istiny 0,05%. Tento spôsob uplatňujú banky „nad rámec zákona“, čo je pre klienta veľkou výhodou.

Spôsob B – Refundačný spôsob pripisovania štátneho príspevku, ktorý znižuje úrokovú sadzbu o 1 % príspevok banky pri určovaní splátky hypotéky, ktorú si banka stiahne z vášho účtu. Príklad: Od banky dostanete úrokovú sadzbu 3,05 %, po zohľadnení štátneho príspevku 1% platíte úrok z istiny 2,05%. Následne na to, Vám banka vráti na účet sumu, ktorá zohľadňuje štátny príspevok 2% zo štátneho rozpočtu.

Spôsob C – Refundačný spôsob pripisovania štátneho príspevku, ktorý neznižuje úrokovú sadzbu pri určovaní splátky hypotéky, ktorú si banka stiahne z vášho účtu. Príklad: Od banky dostanete úrokovú sadzbu 3,05 % a platíte úrok z istiny 3,05%. Následne na to, Vám banka vráti na účet sumu, ktorá zohľadňuje štátny príspevok 3% (2% štát a 1% banka).

Každý spôsob pre vás znamená rovnaké mesačné náklady 139,94 €, ale rozdielne znižovanie istiny hypotéky.

Ukážka je v nasledujúcej tabuľke:

Spôsob A – Priame pripisovania štátneho príspevku najrýchlejšie znižuje zostatok istiny hypotéky a výsledkom je úspora až 2774,96 € oproti spôsobu C.

Často používaným argumentom na presvedčenie klienta o výhodách splácania hypotéky podľa spôsobu B alebo C oproti spôsobu A je: „ale veď predsa vrátený, refundovaný príspevok na váš účet môžete opäť použiť na splatenie časti istiny hypotéky a tak znížiť celkový dlh hypotéky. V druhej banke vám nič nevrátia...“ Pravdou je, že vám druhá banka nemusí vracať žiadne finančné prostriedky, lebo vám z účtu žiadne peniaze navyše nestiahla ! Predstavte si 3 klientov, ktorí majú hypotéku so ŠPM 50 000 €, s rovnakou úrokovou sadzbou a každý spláca svoju hypotéku z účtu, na ktorom má každý mesiac k dispozícií sumu 212,15 €. Rozdiel je len v uplatnenom spôsobe započítavania štátneho príspevku.

Nasledujúca tabuľka vnesie do danej problematiky jasnú odpoveď :

SPMtabulka2

Každý klient teda môže „rovnakou“ disponibilnou sumou na účte znižovať zostatok istiny svojej hypotéky !

Pozor !

Celkové náklady hypotéky je potrebné vnímať komplexne, pretože niektoré banky ponúkajú v rámci svojich kampaní aj rôzne benefity ako preplatenie znaleckého posudku, preplatenie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností ..., ale na druhej strane si uplatňujú značné poplatky za svoje služby ako poplatok za poskytnutie úveru alebo za vedenie bežného účtu.

Nestrácajte čas chodením od banky k banke a nechajte si poradiť pri výbere hypotéky.