Nová hypotéka

! Upozornenie !

 Vyplňte všetky potrebné údaje čo najpresnejšie. Na ich základe dostanete čo najpresnejšie prepočty ponúk. Hneď potom Vás bude kontaktovať náš špecialista na hypotéky.

VÝŠKA HYPOTÉKY (€ )
DĹŽKA SPLATNOSTI( v rokoch )
HODNOTA ZABEZPEČENIA (všeobecná hodnota nehnuteľnosti v znaleckom posudku)
ÚČEL HYPOTÉKY
FIX ÚROKOVEJ SADZBY ( v rokoch )
KÚPNA CENA (v prípade kúpy)
DEŇ SPLÁTKY ÚVERU ( v mesiaci )
PREDMET ZABEZPEČENIA
TERMÍN ČERPANIA HYPOTÉKY
ZÁKLADNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Titul žiadateľa
Meno žiadateľa
Priezvisko žiadateľa
TRVALÝ POBYT ŽIADATEĽA
DÁTUM NARODENIA ŽIADATEĽA
NAJVYŠŠIE VZDELANIE ŽIADATEĽA
RODINNÝ STAV ŽIADATEĽA
BÝVANIE V
BÝVANIE
BÝVANIE NA SÚČASNEJ ADRESE OD
POČET ČLENOV V DOMÁCNOSTI
POČET NEZAOPATR. DETÍ
MOBIL
PEVNÁ LINKA
E-MAIL

ZÁKLADNÉ ÚDAJE SPOLUŽIADATEĽA

Titul spolužiadateľa
Meno spolužiadateľa
Priezvisko spolužiadateľa
TRVALÝ POBYT SPOLUŽIADATEĽA
DÁTUM NARODENIA SPOLUŽIADATEĽA
NAJVYŠŠIE VZDELANIE SPOLUŽIADATEĽA
RODINNÝ STAV SPOLUŽIADATEĽA
BÝVANIE V (spolužiadateľ)
BÝVANIE (spolužiadateľ)
BÝVANIE NA SÚČASNEJ ADRESE OD (spolužiadateľ)
POČET ČLENOV V DOMÁCNOSTI (spolužiadateľ)
POČET NEZAOPATR. DETÍ (spolužiadateľ)
MOBIL (spolužiadateľ)
PEVNÁ LINKA (spolužiadateľ)
E-MAIL (spolužiadateľ)
ZDROJ PRÍJMOV ŽIADATEĽA
PRACOVNÁ POZÍCIA ŽIADATEĽA
PRÁCA ŽIADATEĽA
DÁTUM ZAČIATKU PRVÉHO PRACOVNÉHO POMERU V SR ŽIADATEĽA
ZAMESTNANIE ŽIADATEĽA U AKTUÁLNEHO ZAMESTNÁVATEĽA OD (presný dátum, napr. 01.01.2019)

ZAMESTNÁVATEĽ ŽIADATEĽA

( aktuálny, kompletné informácie)

NÁZOV
SÍDLO
IČO
V AKOM ODVETVÍ PODNIKÁ ZAMESTNÁVATEĽ ŽIADATEĽA
TYP PRACOVNEJ ZMLUVY ŽIADATEĽA
HRUBÝ PRÍJEM ŽIADATEĽA ( za posledný rok ) pre účely Štátneho Príspevku pre Mladých (sa berie do úvahy priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok)

ČISTÝ MESAČNÝ PRÍJEM ŽIADATEĽA

POSLEDNÝ MESIAC
PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC
ĎALŠÍ PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC
ĎALŠÍ PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC 1
ĎALŠÍ PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC 2
ĎALŠÍ PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC 3


VÝŠKA INÝCH PRÍJMOV ŽIADATEĽA
ZDROJ INÉHO PRÍJMU ŽIADATEĽA
SPLÁTKY ÚVEROV ŽIADATEĽA (detailne rozpísať koľko a v akej inštitúcii)
INÉ SPLÁTKY ŽIADATEĽA
POVOLENÉ PREČERPANIE NA ÚČTE ŽIADATEĽA - nastavený limit (aj nevyčerpaný)
KREDITNÁ KARTA ŽIADATEĽA - nastavený limit (aj nevyčerpaný) nie kreditky od zamestnávateľa

BANKOVÉ PRODUKTY KLIENT VYUŽÍVA V

OSOBNÝ ÚČET ŽIADATEĽA (uveďte banku)
TERMÍNOVANÝ VKLAD ŽIADATEĽA (uveďte banku)
SPORIACI ÚČET ŽIADATEĽA (uveďte banku)
VLASTNÍ KLIENT AJ INÚ NEHNUTEĽNOSŤ ?
ŽIADAL KLIENT O ÚVER ZA POSLEDNÉ 2 ROKY?
ZDROJ PRÍJMOV SPOLUŽIADATEĽA
PRACOVNÁ POZÍCIA SPOLUŽIADATEĽA
PRÁCA SPOLUŽIADATEĽA
DÁTUM ZAČIATKU PRVÉHO PRACOVNÉHO POMERU V SR SPOLUŽIADATEĽA
ZAMESTNANIE SPOLUŽIADATEĽA U AKTUÁLNEHO ZAMESTNÁVATEĽA OD (presný dátum, napr. 01.01.2019)

ZAMESTNÁVATEĽ SPOLUŽIADATEĽA

( aktuálny, kompletné informácie)

NÁZOV (zamestnavateľ spolužiadateľa)
SÍDLO (zamestnavateľ spolužiadateľa)
IČO (zamestnavateľ spolužiadateľa)
V AKOM ODVETVÍ PODNIKÁ ZAMESTNÁVATEĽ SPOLUŽIADATEĽA
TYP PRACOVNEJ ZMLUVY SPOLUŽIADATEĽA
HRUBÝ PRÍJEM SPOLUŽIADATEĽA ( za posledný rok ) pre účely Štátneho Príspevku pre Mladých (sa berie do úvahy priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok)

ČISTÝ MESAČNÝ PRÍJEM SPOLUŽIADATEĽA

POSLEDNÝ MESIAC (príjem spolužiadateľa)
PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (príjem spolužiadateľa)
ĎALŠÍ PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (príjem spolužiadateľa)
ĎALŠÍ PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC 1 (príjem spolužiadateľa)
ĎALŠÍ PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC 2 (príjem spolužiadateľa)
ĎALŠÍ PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC 3 (príjem spolužiadateľa)


VÝŠKA INÝCH PRÍJMOV SPOLUŽIADATEĽA
ZDROJ INÉHO PRÍJMU SPOLUŽIADATEĽA
SPLÁTKY ÚVEROV SPOLUŽIADATEĽA (detailne rozpísať koľko a v akej inštitúcii)
INÉ SPLÁTKY SPOLUŽIADATEĽA
POVOLENÉ PREČERPANIE NA ÚČTE SPOLUŽIADATEĽA - nastavený limit (aj nevyčerpaný)
KREDITNÁ KARTA SPOLUŽIADATEĽA - nastavený limit (aj nevyčerpaný) nie kreditky od zamestnávateľa

BANKOVÉ PRODUKTY KLIENT VYUŽÍVA V

OSOBNÝ ÚČET SPOLUŽIADATEĽA (uveďte banku)
TERMÍNOVANÝ VKLAD SPOLUŽIADATEĽA (uveďte banku)
SPORIACI ÚČET SPOLUŽIADATEĽA (uveďte banku)
VLASTNÍ SPOLUŽIADATEĽ AJ INÚ NEHNUTEĽNOSŤ ?
ŽIADAL SPOLUŽIADATEĽ O ÚVER ZA POSLEDNÉ 2 ROKY?

KONTAKT NA MZDÁRKU, PERSONALISTKU, ÚČTOVNÍČKU

(osoba, ktorá vie potvrdiť príjem)

Meno
Telefón
Email
Vložte prílohu tu ...
VYHLASUJEM, ŽE SOM SA OBOZNÁMIL S OZNÁMENÍM O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A TÝMTO UDEĽUJEM SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV*
OPÍŠTE TEXT Z OBRÁZKU

Vaše údaje sú chránené a spracované v zmysle §19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Porovnajte si hypotéku u nás

Nová hypotéka

Refinančná hypotéka

Refinancovanie spotrebných úverov

Porovnajte si poistenie u nás

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

Cestovanie

Majetok

Zodpovednosť

Nestrácajte čas chodením od banky k banke a nechajte si poradiť pri výbere hypotéky.