Nová hypotéka

! Upozornenie !

 Vyplňte všetky potrebné údaje čo najpresnejšie. Na ich základe dostanete čo najpresnejšie prepočty ponúk. Hneď potom Vás bude kontaktovať náš špecialista na hypotéky.

VÝŠKA HYPOTÉKY (€ )
DĹŽKA SPLATNOSTI( v rokoch )
HODNOTA ZABEZPEČENIA (podľa ZP)
ÚČEL HYPOTÉKY
FIX ÚROKOVEJ SADZBY ( v rokoch )
KÚPNA CENA (v prípade kúpy)
DEŇ SPLÁTKY ÚVERU ( v mesiaci )
PREDMET ZABEZPEČENIA
TERMÍN ČERPANIA HYPOTÉKY
ZÁKLADNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Titul žiadateľa
Meno žiadateľa
Priezvisko žiadateľa
TRVALÝ POBYT ŽIADATEĽA
DÁTUM NARODENIA ŽIADATEĽA
NAJVYŠŠIE VZDELANIE ŽIADATEĽA
RODINNÝ STAV ŽIADATEĽA
BÝVANIE V
BÝVANIE
BÝVANIE NA SÚČASNEJ ADRESE OD
POČET ČLENOV V DOMÁCNOSTI
POČET NEZAOPATR. DETÍ
MOBIL
PEVNÁ LINKA
E-MAIL

ZÁKLADNÉ ÚDAJE SPOLUŽIADATEĽA

Titul spolužiadateľa
Meno spolužiadateľa
Priezvisko spolužiadateľa
TRVALÝ POBYT SPOLUŽIADATEĽA
DÁTUM NARODENIA SPOLUŽIADATEĽA
NAJVYŠŠIE VZDELANIE SPOLUŽIADATEĽA
RODINNÝ STAV SPOLUŽIADATEĽA
BÝVANIE V (spolužiadateľ)
BÝVANIE (spolužiadateľ)
BÝVANIE NA SÚČASNEJ ADRESE OD (spolužiadateľ)
POČET ČLENOV V DOMÁCNOSTI (spolužiadateľ)
POČET NEZAOPATR. DETÍ (spolužiadateľ)
MOBIL (spolužiadateľ)
PEVNÁ LINKA (spolužiadateľ)
E-MAIL (spolužiadateľ)
ZDROJ PRÍJMOV ŽIADATEĽA
PRACOVNÁ POZÍCIA ŽIADATEĽA
PRÁCA ŽIADATEĽA
DÁTUM ZAČIATKU PRVÉHO PRACOVNÉHO POMERU V SR ŽIADATEĽA
DĹŽKA ZAMESTNANIA ŽIADATEĽA ( v rokoch u aktuálneho zamestnávateľa )
ZAMESTNÁVATEĽ ŽIADATEĽA ( aktuálny )
V AKOM ODVETVÍ PODNIKÁ ZAMESTNÁVATEĽ ŽIADATEĽA
TYP PRACOVNEJ ZMLUVY ŽIADATEĽA
HRUBÝ PRÍJEM ŽIADATEĽA ( za posledný rok ) pre účely Štátneho Príspevku pre Mladých (sa berie do úvahy priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok)
ČISTÝ MESAČNÝ PRÍJEM ŽIADATEĽA (priemer za min. 3 až 12 mesiacov)
VÝŠKA INÝCH PRÍJMOV ŽIADATEĽA
ZDROJ INÉHO PRÍJMU ŽIADATEĽA
SPLÁTKY ÚVEROV ŽIADATEĽA (detailne rozpísať koľko a v akej inštitúcii)
INÉ SPLÁTKY ŽIADATEĽA
POVOLENÉ PREČERPANIE NA ÚČTE ŽIADATEĽA - nastavený limit (aj nevyčerpaný)
KREDITNÁ KARTA ŽIADATEĽA - nastavený limit (aj nevyčerpaný) nie kreditky od zamestnávateľa

BANKOVÉ PRODUKTY KLIENT VYUŽÍVA V

OSOBNÝ ÚČET ŽIADATEĽA (uveďte banku)
TERMÍNOVANÝ VKLAD ŽIADATEĽA (uveďte banku)
SPORIACI ÚČET ŽIADATEĽA (uveďte banku)
VLASTNÍ KLIENT AJ INÚ NEHNUTEĽNOSŤ ?
ŽIADAL KLIENT O ÚVER ZA POSLEDNÉ 2 ROKY?
ZDROJ PRÍJMOV SPOLUŽIADATEĽA
PRACOVNÁ POZÍCIA SPOLUŽIADATEĽA
PRÁCA SPOLUŽIADATEĽA
DÁTUM ZAČIATKU PRVÉHO PRACOVNÉHO POMERU V SR SPOLUŽIADATEĽA
ZAMESTNÁVATEĽ SPOLUŽIADATEĽA ( aktuálny )
DĹŽKA ZAMESTNANIA SPOLUŽIADATEĽA ( v rokoch u aktuálneho zamestnávateľa )
V AKOM ODVETVÍ PODNIKÁ ZAMESTNÁVATEĽ SPOLUŽIADATEĽA
TYP PRACOVNEJ ZMLUVY SPOLUŽIADATEĽA
HRUBÝ PRÍJEM SPOLUŽIADATEĽA ( za posledný rok ) pre účely Štátneho Príspevku pre Mladých (sa berie do úvahy priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok)
ČISTÝ MESAČNÝ PRÍJEM SPOLUŽIADATEĽA (priemer za min. 3 až 12 mesiacov)
VÝŠKA INÝCH PRÍJMOV SPOLUŽIADATEĽA
ZDROJ INÉHO PRÍJMU SPOLUŽIADATEĽA
SPLÁTKY ÚVEROV SPOLUŽIADATEĽA (detailne rozpísať koľko a v akej inštitúcii)
INÉ SPLÁTKY SPOLUŽIADATEĽA
POVOLENÉ PREČERPANIE NA ÚČTE SPOLUŽIADATEĽA - nastavený limit (aj nevyčerpaný)
KREDITNÁ KARTA SPOLUŽIADATEĽA - nastavený limit (aj nevyčerpaný) nie kreditky od zamestnávateľa

BANKOVÉ PRODUKTY KLIENT VYUŽÍVA V

OSOBNÝ ÚČET SPOLUŽIADATEĽA (uveďte banku)
TERMÍNOVANÝ VKLAD SPOLUŽIADATEĽA (uveďte banku)
SPORIACI ÚČET SPOLUŽIADATEĽA (uveďte banku)
VLASTNÍ SPOLUŽIADATEĽ AJ INÚ NEHNUTEĽNOSŤ ?
ŽIADAL SPOLUŽIADATEĽ O ÚVER ZA POSLEDNÉ 2 ROKY?
VYHLASUJEM, ŽE SOM SA OBOZNÁMIL S OZNÁMENÍM O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A TÝMTO UDEĽUJEM SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV*
OPÍŠTE TEXT Z OBRÁZKU

Vaše údaje sú chránené a spracované v zmysle §19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Porovnajte si hypotéku u nás

Nová hypotéka

Refinančná hypotéka

Refinancovanie spotrebných úverov

Porovnajte si poistenie u nás

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

Cestovanie

Majetok

Zodpovednosť

Nestrácajte čas chodením od banky k banke a nechajte si poradiť pri výbere hypotéky.